یک کابوس چهارسال و سه ماهه

 

آقای شیر به دخترک گفته بود هر زمانی که خواب دید، خوابش را نقاشی کند و باهم درباره اش صحبت کنند.

نخستین باری که نقاشی خوابش را کشید، یک دختر با پیراهن بلند کشید، اما دیروز کابوس متفاوتی بود. داستان داشت. اینگونه تعریف کرد:

پدر بازم دیشب یک خواب دیدم. خواب دیدم وقتی خوابیده بودم، یه عاااااااالمه عنکبوت اومده بودن تو تختم. هی میرفتن توی دماغمو، چشمامو، دهنمو، صورتمو، دستامو پاهام. منم یه سطل آب آوردم عنکبوتارو گذاشتم توش و خودم به سرعت اومدمتو تخت شما.

پرسیدم: هوچهر از عنکبوتا ترسیدی؟

هوچهر: ن ن نه ه ه ه!!!!

این هم نقاشی هوچهر از کابوس عنکبوتی اش. هوچهر و عنکبوت ها در نقاشی معرف حضورت هستند که؟!!

 

 

با هوچهر: دخترکم! نمی دانستم باید بگویم اگر من بودم و این خواب به سراغم می آمد چه جیغ ها که نمی کشیدم! اما ظاهراً ترس های چهارسالگی از جنس دیگری است، شاید سایه ای بترساندت و یک دنیا عنکبوت نه! 

 

 

 

/ 10 نظر / 5 بازدید
هنا

الهی عزیزکم... چهره ی که از خودش کشیده غمگینه.......چقدر تار و عنکبوت. چه فکر خوبی که خوابش رو بکشه. ما هم دست به سفارش نقاشی مون خوبه. بلاخره راهیه برای اینکه گوشه ای از عالم بزرگشون رو دید...

پرین

پرنسس زیبا نبینم کابوس ببینی

لیلی مامان آراز

آخ عزیزم قربون اون نقاشیت برم من با اون عنکبوت ها! قشنگ تر از این نمی تونستی بکشی که چطور توی تختت زندانی شدی![بغل]

نیایش

بزرگتر که بشود یاد می گیرد از همه چیز بترسد. در مدرسه از سیاست صحبت شده بود به بانو می گویند تو کدوم طرفی هستی میگه اصلا می دونی چیه دیوار موش داره ...! چه در انتظار این گلهاست ؟![قلب]

آرین و مامانی

سلام آسا خوبی؟ جالبه ! آرین هم جدیدا همش خواب میبینه و شبها بهم میگه اه مامانی بازم شب شد باید بخوابیم و من خوابهای بد ببینم [ناراحت] میخواستم راجع بهش یه آپ بنویسم ولی هنوز هم تنبلی میکنم پس هوچهر هم خوابهای ترسناک میبیند عجب خوابی بوده !نااااااازی[ناراحت]

nazanin mamane artin

چقدر قشنگ کشیده خوابشو و احساسی که تو خواب داشته تو چهره اش به خوبی نشون داده . چقدر دوست داشتم این ایده ی کشیدن خواب و صحبت کردن در موردش رو .

ریحانه

در حاشیه وبلاگتان نوشته اید بگذار سگها "پارس" کنند ما به راه رفتن ادامه میدهیم.... از شما که به این خوبی می نویسید و قلم توانایی دارید بعید است مطمئنم که میدانید پارس را اعراب برای کوچک شمردن به اصلاح عجمیان به کار میبردند اما دلیل استفاده اش از جانبتان را درک نمیکنم مگر اینکه شما هم عرب باشید !