راندن در روزنه نور

 

رانندگی همان است که هنوز غرق لذتم می کند، چراکه در کشاکش جاده ها با مردان کنارم از حقوق یکسانی برخوردارم.

فیزیک بدنی متفاوتم با مردان محو می شود زیر آن پدال کوچک. تنها پایم را می فشارم رویش و به آسانی پیشی می گیرم از مردان کنارم. پیش از آنکه بمیرم و نصف آنها بشوم در کشاکش جاده های شهر با آنها برابرم؛ جریمه اشتباهاتمان یکسان است. هر دو انسانیم. وقتی که جرمی مرتکب می شویم آیین نامه یکسان است.

 

وقتی سرش را  از پنجره ماشینش بیرون می آورد و فریاد می زند: خانم! جای گاز توی آشپزخونس! به آسانی حقش را می گذارم کف دستان پرخشونتش که آرزو می کنند خارج شوند از محبس خودرو و پیش از آن مبارزه عادلانه برگردانندم به همان سوراخی که حبسم کرده بود. پایم را روی آن پدال جادویی می فشارم، چابکی نگاهم را به کار می گیرم، در صفحات تاریخ جا می گذارمش و نشانش می دهم که یک من ماست چند من کره دارد، نشانش می دهم که افکار پوسیده اش او را دفن کرده اند  لای آن چهار کاغذ پوسیده تاریخ؛ بی آنکه  نگران آن دست های پرخشونت قدرتمند باشم که شاید ضرباتش تن نحیفم را لمس کند وقتی حضور حقیقت را به نماش در آورده ام، بی آنکه نگران قوانین نانوشته نامرئی دور و برم باشم که عرف می نامندش و من باید در چنگال اسارتش اسیری را انکار کنم. بی آنکه قرار باشد هردم به یاد بیاورم در حیطه آن قوانین نانوشته که تنیده شده بر تمام وجودم مبارزه ممنوع است و برای تخلیه انرژی منفی شاید باید چاهی بکنم و در آن فریاد بکشم.

اما.....

در جاده های شهر من مبارزه می کنم. من حق جنگیدن دارم. می توانم بجنگم بدون اندیشیدن به نتیجه. می توانم غرق لذت باشم که بدن قدرتمند مردان نیز باید آسوده بنشیند و تنها آن پدال را به کار گیرد.

 

می توانم لذت ببرم از نگاه به تلاش های پی در پیشان در جاده های شهر برای اثبات قدرتشان که گمان می کنند رو به زوال است وقتی مدام به انتظار قدرت نمایی نشسته اند. می توانم لذت ببرم از راهی برای مبارزه با حذف خشونتشان در گوشه کوچکی از زندگی هزار بعدمان.

می توانم با آن روزنه نور به انتظار برآمدن صبح بنشینم.

 

 

/ 14 نظر / 5 بازدید
نمایش نظرات قبلی
شراره

ماشین من با سرعت کم و گیر الکی پلیس جریمه شد و به خاطر جدیت همسرمان به پلیس راه برده شدیم بعد آقای پلیس عنوان می کند من با زن جماعت حرفی ندارم و به من نگاه نمی کند!! یعنی اینقدر ما لولو بودیم و خودمان خبر نداشتیم.[متفکر]

جاودانگی(مامان آراز)

ننه قد قد عزیز از اینکه اینگونه لذت می بری خوشحالم اما راستش نگاهم با نگاهت متفاوت است.....جنگیدن را چندان نمی پسندم. جنگیدن فرایندی فرسایشی بوده همیشه و در نهایت برد و باخت دارد نه برابری و نه تساوی....خیلی از مسائل آزاردهنده امروز ریشه در وجود خودمان دارد و بعبارتی فرهنگ ماست....

مامان الیانا

دلم تنگ نوشته هاتون شده بود والبته خودتون وهوچهر عزیزم[قلب] پس ما میمانیم در نوبت ان تدی فون ها [چشمک]

مامان نورا

دلم برای اینجا خیلی تنگ شده بود . گفتم حالا که بعد از مدتهابا فیل× تر شکن آمده ام کلی پست نخوانده دارم و دلم را حسابی صابون زده بودم ... اما ظاهرا تو هم غیبت داشته ای و چیزی ننوشته بودی :( امیدوارم غیبتت از سر گرفتاری نباشد و بیشتر بنویسی عزیزم . هوچهر نازنین را ببوس.

مریم مامان آوا

خیلی کم می نویسی تازگیها..البته همه وبلاگها همینطوری شدند.نمی دونم چرا؟ دلمون تنگ شده .ببینیم همدیگر رو .

سمیرا

سلام دوستم. ما تصمیم به برگزاری یه شو سوآپ گرفتیم. اگه مایلی به من ایمیل بزن آدرس و شماره بدم. hermes_200283@yahoo.com سمیرا

آرین و مامانی

خوبی آسا هوچهر خوبه؟ چیکارا میکنین؟ اهواز بیایین خونه ما خوشحال میشیم دخملت رو ببووووووس