ننه قدقد

ننه قدقد در نوشتن زندگی می کند

رابطه میان خشم و سبد تخم مرغ

 

ما هم داریم تلاش می کنیم تخم مرغ های گندیده را دور بریزیم، گواینکه به بخش آشغال جمع کن وجودم  خیلی فشار می آید! اما خب تلاشم را می کنم.

 

برای خواندن مطلب بلاگ اسپات به ادامه مطلب بروید.

 


 

یکی از مزایای مهد هوچهر کلاس های آموزش پدری و مادری است که در آن برگزار می شود. آقای "دکتر فیروزی" مدرس این کلاس ها هستند و ما بسی بهره جستیم از این کلاس ها.

یکی از مطالبی که ایشان بر آن به شدت تاکید می کنند شیوه های تنبیه و تشویق است که چنانچه فرصتی دست داد، در بابش مفصلاً خواهم نوشت.

این جلسه در رابطه با خشم و عصبانیت و ارتباط آن با تنبیه فرزند و ریشه یابی خشم والد سخن گفتند.

 

خشم یک احساس است و عصبانیت یک رفتار. یکی از علل احساس خشم که منجر به عصبانیت می شود، تأثیرات گذشتگان روی من و ماست. همه ما دارای یک سبد از گذشته هستیم، حاوی تخم مرغ هایی که دیگران (از قبیل پدر، مادر، عمه، خاله و....) در آن گذاشته اند.  تخم مرغ ها نماد یک عقیده هستند.

تخم مرغ هایی از این دست:

دخترم! با صدای بلند نخند.

پایت را جلوی بزرگترها دراز نکن.

به هیچ زنی نمی شود اعتماد کرد.

به هیچ مردی نمی شود اعتماد کرد.

از بچه تعریف کنی پررو می شود.

از بچه عذرخواهی کنی پررو می شود.

مرد گریه نمی کند.

و ............

 

برخی از این تخم مرغ ها را که برای مثال عمه جانمان گذاشته در سبدمان، پیشتر توسط مادر عمه جان در سبد او گذاشته شده و تخم مرغ مادر عمه جان هم توسط مادرش و... .

گاهی وقتی به تاریخ تولید این تخم مرغ ها نگاه می کنیم، قدمت برخی از این تخم مرغ ها به پانصد سال می رسد. در حالیکه تخم مرغ، تاریخ مصرف دارد و باید در زمان خودش آن را مورد استفاده قرار داد. این گونه می شود که ما با سبدی از تخم مرغ هایی که تاریخ مصرف بسیاری از آنها گذشته است در قرن بیست و یکم، زندگی می کنیم و برای ما ایجاد خشم می کنند.

کار روانشناسان، روانکاوان و البته انسان های متمدن پاکسازی این سبد از تخم مرغ های تاریخ مصرف گذشته است.

فکر کردم چون نوروز نزدیک است و خانه تکانی برقرار، بد نیست به خانه تکانی ذهنمان هم کمی بیاندیشیم.

 

 

   + ننه قدقد ; ٤:۳۳ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٩/۱٢/۱٥
comment نظرات ()