ننه قدقد

ننه قدقد در نوشتن زندگی می کند

فرزند دوم

تولد یک نوزاد و آوردن او به منزل، حادثه ای بزرگ خواهد بود. در حقیقت برای اغلب کودکان نوپا، این حادثه بسیار بزرگ و مهم تلقی می شود. خویشاوندان از نقاط مختلف به ملاقات می آیند، پدرها و مادرها گاهی برای چند ساعت ناپدید می شوند، برنامه های روزمره و زمان خواب به هم می ریزد و سپس اتفاق ناوبد کننده روی می دهد: فردی جدید به سرزمینی می آید که از مدتها قبل، تا آنجا که کودک به خاطر می آورد متعلق به او بوده است.

 

بیایید کودکان بزرگتر را دریابیم. همانها که غمی بزرگ دارند و دیگران به آنان بابت غمشان تبریک می گویند و راه گلایه هایشان را می بندند.

 

پانوشت: اگر تمایل به داشتن فرزند دوم دارید، در سری کتاب های معروف به کلیدها که شامل کتاب هایی نظیر "کلید های رفتار با کودک دوساله"، "سه ساله" و ... می باشند، با توجه به سن کودک وانتخاب هر کدام از کتاب های ذکر شده می توانید درباره عکس العمل های کودک خود مطالعه کنید.

 

مطالب ذکر شده در پست بلاگ اسپات  در باب تمام کودکان نوپا صادق می باشند. 

 

 

   + ننه قدقد ; ٢:٢٠ ‎ق.ظ ; ۱۳۸۸/۱٢/۱٩
comment نظرات ()