ننه قدقد

ننه قدقد در نوشتن زندگی می کند

آینه ای برای نمایش شخصیت

 

اگر آن آینه موجود بود، اگر برای دیدن تصویر خود نیاز به حضور روانشناس و روانکاو نبود؛ روانشناس و روانکاوی که بارها به صحبت ها و تشخیص هایش شک می کنیم، شاید زندگی کمی ساده تر می شد. شاید بیراهه کمتر می رفتیم و شاید هم اگر من حقیقی خود را به وضوح می دیدیم در همان لحظات نخستین، خود را از صفحه روزگار محو می کردیم!

 

حال که آینه نداریم، به راستی آن زمانی که حقیقت خود را بیابیم، مهمترین بخش مسیر را طی کرده ایم.  

 

   + ننه قدقد ; ۱:۳۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱٠/۱٦
comment نظرات ()