ننه قدقد

ننه قدقد در نوشتن زندگی می کند

مهمان ناخوانده

 

این ابهامات که چطور چیزی بیاموزم به دخترک که خود به درستی نمی  دانم بزرگترین دغدغه من مادر است.

حاصل سال ها ممارتم برای نه گفتن، برایم امروز یک "نه گفتن" با عذاب وجدان به همراه دارد.

 

من، من مادر، من الگو

 

چطور باید از کودک انتظار داشته باشم، که سیب بگذارم در برابرش و از او بخواهم که پرتقالی ترسیم کند؟!

 

چطور هر آنچه به درستی نمی دانم بیاموزم که بتوانم پرتقالی باشم برای ترسیم پرتقال؟

 چطور؟

 

 

 

 

   + ننه قدقد ; ۱:۳۸ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٩/٩/٢٩
comment نظرات ()