ننه قدقد

ننه قدقد در نوشتن زندگی می کند

زمانی برای خوشبختی

خوشبختی قله ای نیست که باید به آن برسیم و فتحش کنیم. خوشبختی مسیری است که می پیماییمش.

خوشبختی همان رویش گل ها در مسیر است، همان نسیم خنک و صدای رود که گاه و گداری گوشمان را می نوازد.

قرار است خوشبختی از درونمان بیرون بریزد، بیرون از وجودمان خبری از خوشبختی نیست!

   + ننه قدقد ; ۱۱:٢۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۸/۱٧
comment نظرات ()