ننه قدقد

ننه قدقد در نوشتن زندگی می کند

نظم ممتد

 

 

دخترک امروز کمی نظم آموخته است و گاهی بی هیچ حرف پیش مرا به اتاقش می خواند تا برایش دست بزنم و هورا بکشم که اسباب بازی را پس از استفاده درون کمد جا داده است.

 

آیا برای آموختن هرآنچه او بدان محتاج است تاب خواهم آورد؟

 

آیا قدر مادرم و دیگر مادران را دانسته ام یا راه درازی درپیش است تا بدانم.

 

می دانم! همان راه دراز.................

 

 

   + ننه قدقد ; ٤:۱٩ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٥/۱۳
comment نظرات ()