ننه قدقد

ننه قدقد در نوشتن زندگی می کند

هوش عاطفی

 

 

در اولین نگاه شاید رفتار والد راهنمای عاطفه بسیار شبیه رفتار والد بی اعتنا باشد، زیرا هردوی آنها جاشوا را هدایت کردند تا درباره چیزی غیر از خانه ماندن فکر کند. اما تفاوت مهمی بین این دو وجود دارد. دایان به عنوان یک راهنمای عاطفه، اندوه فرزندش را پذیرفت، به او کمک کرد تا بر آن نام بگذارد، به او اجازه داد تا احساس هایش را تجربه کند و هنگاهی که او گریه می کرد، در کنارش بود. دایان سعی نکرد حواس جاشوا را از عواطفش منحرف کند. به علاوه او مانند مادر ناراضی جاشوا را سرزنش نکرد که چرا غمگین است. او به پسرش نشان داد که به احساس های او احترام می گذارد و فکر می کند که خواسته هایش موجه هستند.

والد راهنمای عاطفه بر خلاف مادر بی عنان، حدود را تعیین می کند. دایان چند دقیقه برای رسیدگی به احساس های جاشوا وقت گذاشت، اما او را متوجه کرد که حاضر نیست دیر به اداره برود  و قولی را که به همکارانش داده بود زیر پا بگذارد. جاشوا ناامید شد، اما این احساسی بود که او و دایان می توانستند با آن کنار بیایند و پس از آنکه جاشوا این فرصت را یافت که عاطفه اش را تشخیص دهد و تجربه کند و قبول کند، دایان به او نشان داد که این امکان وجود دارد که به ورای احساس غم برود و به امید تفریح روز بعد باشد.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                         ادامه دارد..............

 

   + ننه قدقد ; ٩:٢٦ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٩/٤/٢٩
comment نظرات ()