ننه قدقد

ننه قدقد در نوشتن زندگی می کند

دوراهی

تصمیم هایمان در برابر دوراهی های زندگی هستند که تعیین می کنند کدامیک از ما بزرگ و کدامیک کوچک هستیم.

 

نام کداممان جاودانه می شود به نیکی، نام کدام دیگرهامان جاودانه می شود به بدی و نام کدام ها در لابلای برگ های تاریخ محو می شود.

 

دوراهی ها هستند که شک در آنان زاییده می شود؛ همان شکی که مادر انحطاط است؛ همان شکی که مایه ترقی است.

 

 

 

و

 

همگی با کارنامه ای که خلاصه عملکردمان در آن به ثبت رسیده است می شتابیم به دیار دیگری. کارنامه ای که که گاهی نوادگانمان کپی می گیرند از نمراتش و با افتخار به دیوار منزلشان می آویزندش.

کارنامه ای که شاید نوادگانمان شرمسار باشند از حضورش در پستوی خانه هایشان.

 

 

   + ننه قدقد ; ۱٢:٢۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱۱/٢٧
comment نظرات ()