ننه قدقد

ننه قدقد در نوشتن زندگی می کند

قد یک دنیا تلخ است

 

قد، یک دنیا تلخ است.

قدِ یک دنیا تلخ است.

قد، یک دنیای تلخ است.

قد یک مهراوه، دنیای تلخ است.

ادامه مطلب تلخِ تلخ است.

 

 


یکی از شیرین ترین های مادرانه این است که دخترت را ببینند و بگویند قد کشیده.

یکی از تلخ ترین های مادرانه این است که دخترت را که دیدی ببینی قد کشیده. 

 

ن.سرین ستو.ده برای تعطیلات نوروز به خانه بازگشته و به گمانم من ناشناس هزاران فرسنگ آنسوتر با او که مادر مهراوه اش است به یک میزان متوجه قد کشیدن دخترش شدیم. برای او که همه قد کشیدن ها را نمی بیند برای همه مادرانی که قد کشیدن ها را نمی دیدند و نمی بینند و نمی دانم تا کی نخواهند دید و تا کی قرار است قانون ظالمانه حضانت فرزند به نفع مردان و پدرانی باشد که در فرهنگ جامعه در بزرگ کودک نقش منفعل و تنها اسکناس تولید کن را برمی گزینند؛ مردانی که شستن باسن کودک و عوض کردن پوشکش را تنها یک نقش زنانه و مادرانه می دانند، هنگام حضانت فرزند که می شود اول صف ایستاده اند، مردانی که نه هورمون مادرانه دارند، نه رنج بی خوابی آنهمه دلبستگی برایشان ساخته، نه شیره جانشان را در دهان موجودی ریخته اند و تنها با کودکی همخانه بوده اند و حالا می خواهندش و قانون کودک از آب و گل درآمده را که دیگر می تواند باسنش را خودش بشوید و لباسش را بپوشد تحویلشان می دهد تا آب توی دلشان تکان نخورد. حالا از دل مادر که بگذریم، همیشه دلم برای کودکانی می لرزد که می بینم چطور مادر که بیمار می شود حتی برای یک ساعت پدر را نمی خواهند. می بینم که مادر بیمار باید لباس تنشان کند، آب دستشان بدهد، کتاب برایشان بخواند، در آغوششان بگیرد.....

 

و من چروک های صورت نسرین را می فهمیدم..... 

 

 

 

   + ننه قدقد ; ۱٠:۱۱ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/۱/٦
comment نظرات ()