ننه قدقد

ننه قدقد در نوشتن زندگی می کند

عبور از خط پایان

می دانم یکی دیگر از پاسخ ها برای من آنست که اگر به او فشار نمی آوردم شاید در سه سالگی خودش به میل و رغبت به سمت بستر مستقل می رفت.

 

شاید حق با شما باشد و من اشتباه کرده ام. اما هنوز هم در انتظار تجربه مادران با کودکان بزرگتر می سوزیم و کسی برایمان نظرش را ننوشته است!

 

 

درهرحال من از خط پایان عبور کردم و کودکم تا کنون هیچ سوء رفتاری (احساس ناامنی، ترس و ...) از خود بروز نداده است که هیچ، با جسارت بیشتری از من فاصله می گیرد! در پارک بدون آنکه به دنبال رعایت فاصله اش با من باشد به دنبال توپ می دود و.... .

 

 

   + ننه قدقد ; ٥:۱۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٢/۱٥
comment نظرات ()