ننه قدقد

ننه قدقد در نوشتن زندگی می کند

خط پایان

نکته ای که گاهی قلبم را می فشارد و ذهنم را در بهت و تفکر فرو می برد آن است که گاهی که به تختمان پناهنده می شود و می گوید من اینجا بخوابم در کمتر از پنج دقیقه به خواب می رود.

می داند که اگر این به خواب رفتن بیشتر به طول بینجامد ، باید آن پناهگاه محبوب را ترک بنماید.

و من می مانم که آیا روانشناسان آینده هم مادران را برای رسیدن به خط پایان تشویق خواهند کرد؟

و این اراده پولادین از کدام گوشه ذهن دخترک دو سال و نیمه ام فوران می کند که  آنگاه که تمایل به خوابیدن دارد  به سرعت به خواب می رود و آنگاه که گونه های متفاوت خستگی را بر او تحمیل کرده ام،بیدار نگاهش می دارد !

   + ننه قدقد ; ٥:٢٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٢/٧
comment نظرات ()