ننه قدقد

ننه قدقد در نوشتن زندگی می کند

میس غذا

 

نام معلم زبان هوچهر در مهد غزاله است و ظاهراً به بچه ها گفته بود "میس غزال" صدایش کنند.  هوچهر هربار درباره معلم زبانش صحبت می کرد، مثلاً می گفت "میس غذا" گفت بگیم "پلیز گیو می واتر" و امثالهم. چون خیلی بانمک بود، درستش را یاد دختری ندادم، تازه من هم هر روز که هوچهر برمی گشت منزل می پرسیدم امروز میس غذا چی یادتون داده؟ حالا معلم زبان ظاهراً به تنگ آمده چون امروز به هوچهر گفته بود همان غزاله جون صدایش کند، کافیست!

 

 

پانوشت: ممنون از احوالپرسی همگی. هوچهر خوب است. دوران نقاهت می گذراند.

 

 

 

 

   + ننه قدقد ; ٦:٢٧ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/۱٠/۱۸
comment نظرات ()