ننه قدقد

ننه قدقد در نوشتن زندگی می کند

چند گام تا سه سالگی

 

 

حالا به یقین می دانم که خانواده مان سه نفره است.

در منزل ما سه نفر نظر خواهند داد، سه نفر مشغله دارند و نفر سه ساله سوم، دو عضو دیگر را روی ناخن انگشت کوچکش می چرخاند!

 

 

 

   + ننه قدقد ; ٢:٥٤ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٩/٧/٢٥
comment نظرات ()

وقتی مثل یه پیشی کوچولو............

 

 

 

   + ننه قدقد ; ۱:۳٢ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٩/٧/۱٤
comment نظرات ()

ننه قدقد

 

 

روانشناسان می گویند برای انتخاب نام کودکانتان با دقت بسیار عمل کنید که معنا و ... نامش به شدت تاخیر خواهد گذاشت بر شخصیتش و بالطبع آینده اش. روزی که نام ننه قدقد برگزیده شد، بی توجه به مفهومش برای اسم تخلص کاریکاتور برگزیده شد اما عاقبت کار صاحب نام، به معنای لغوی اش ختم شد!

   + ننه قدقد ; ۳:٠۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٧/۱٢
comment نظرات ()

اعتیاد

 

و معلق مانده ام در سیال بی ثبات اختیار که نمی دانم کدامین مسیر باید برگزید؛ غرقه گشتن در نئشگی مادرانه یا محدود کردن غریزه مادرانه در چارچوب تمدن.

   + ننه قدقد ; ۳:٢٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٧/۱٠
comment نظرات ()

لبخند بخند

خب لبخند بخند دیگه!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   + ننه قدقد ; ٤:٥٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٧/۳
comment نظرات ()